Analyseren en reflecteren

Analyseren en reflecteren start bij de vragen: wat? Waarom? En waartoe? Iedereen verstaat namelijk iets anders over wendbaarheid. De een heeft al het beeld dat hij wendbaar is als hij om twee minuten over vijf nog de telefoon opneemt. Een ander vindt het pas wendbaar als de helft van de organisatie tijdelijk in een ander pand is ingetrokken om zo een innovatie sneller naar de markt te kunnen brengen. Een gezamenlijk begrippenkader helpt bij agendavorming en zorgt voor bewustwording en begrip van waar de organisatie zich bevindt. Het helpt als iedereen een beeld heeft waar jij het over hebt als je zegt dat je in het teamoverleg de eigen EMCC even wil aflopen.

Bij analyseren en reflecteren is het van belang regelmatig de en wendbaarheid onder de loep te nemen. De onvoorspelbare dynamiek in de buitenwereld is immers voor wendbare organisaties altijd een gegeven. Alle grilligheid ten spijt, het is de taak van de organisatie de medewerkers te helpen reflecteren op deze bijzondere dynamiek. Bespreek regelmatig wat je bent tegengekomen op je werk aan onvoorspelbaarheid, wat daarin goed ging en wat je daarvan nog kunt leren.

Erken dat je veel van de grilligheden die je nu bent tegengekomen ook de volgende keer waarschijnlijk niet lang van tevoren ziet aankomen. Maar wat staat je dan te doen, zodat jij en je medewerkers daar de volgende keer wel klaar voor zijn? Bespreek dat met elkaar. Probeer concrete antwoorden te formuleren op vragen als:

Hoe creƫren jij en je medewerkers ruimte om de volgende keer op korte termijn wel adequaat te reageren op de plotseling veranderde omstandigheden?

Wat gaan je medewerkers nu al doen, zodat ze de volgende keer beter reageren?

En trouwens: hoe ga je het gedoe dat nu is ontstaan eigenlijk oplossen?

Om dit gesprek te faciliteren hebben we meerdere hulpmiddelen. Zo kun je de mindmap gebruiken als onderlegger voor het gesprek over wendbaarheid in je managementteam, met de OR of met groepen medewerkers. Als je een slagje dieper wil kijken in de organisatie kun je aan de slag met de wendbaarheidsscan.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven